Kwalifikowanie technologii spawalniczych_2

W ramach oferty proponowanej przez firmę ERobot, możliwe jest kwalifikowanie technologii spawalniczych. Jest to proces, który musi być przeprowadzony, aby możliwe było uznanie danych procedur jako skutecznych.

Niestety, jeśli chodzi o ten proces, ustalenie czy dane tworzywa mogą być łączone nie jest łatwe. Właśnie dlatego powstało kwalifikowanie, które jest swego rodzaju uznawaniem odpowiednich procedur tak, aby mieć pewność, że cały proces przebiega nie tylko bezpiecznie, ale przede wszystkim, że ma on sens. Aby można było przeprowadzić całą procedurę, konieczne są przede wszystkim pisemne instrukcje wykonane przez specjalistów. Dopiero na ich podstawie przeprowadza się badania, które mogą potwierdzić lub zanegować sukces danego procesu technologicznego.

Dzięki dokładnemu opisaniu całej procedury w dokumencie z instrukcją (taki opis obejmuje zarówno rodzaj tworzywa, wszystkie parametry oraz inne dane) możliwe jest przeprowadzenie badania, które może się powieść lub wykazać błędy. Jeśli się powiedzie, możliwe jest nadanie procedurze odpowiedniego protokołu, który wystawić musi specjalista. W momencie, w którym nasz produkt uzyskał takie potwierdzenie, możliwe jest zajęcie się wytwórstwem danego produktu na skalę masową.

ERobot pozwala na uzyskanie kwalifikacji

Jeśli planujesz rozpoczęcie nowego procesu produkcyjnego i konieczne jest sprawdzenie, czy dane tworzywa mogą być ze sobą łączone, ERobot może pomóc w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji! Dzięki naszej ofercie, możliwe będzie wykonanie instrukcji spawania i całego procesu technologicznego, który pozwoli uzyskać odpowiednie pozwolenia i wykonywać nowe produkty zgodnie z prawem. W ramach naszych usług, możliwe jest wystawianie protokołów, jeśli chodzi o technologie spawania wg PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613 oraz PN-EN ISO 15614. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z firmą ERobot! Nasi specjaliści wykonają dla Was wszystkie niezbędne badania w najwyższym poziomie!