INDYWIDUALNY PROJEKT TWORZYMY W CZTERECH KROKACH

Projektowanie

Analiza wymagań i możliwych rozwiązań. Efektem prac jest wykonanie schematu stanowiska i zaprojektowanie narzędzia do procesu robotyzacji.

Faza koncepcyjna polega na analizie wymagań postawionych przez klienta i przedstawieniu możliwych rozwiązań projektowych dostępnych na rynku oraz propozycję zastosowania ich w tworzonym stanowisku. Jeśli projekt dotyczy robotyzacji procesu spawania konieczne jest dostarczenie przez klienta próbek detali do siedziby naszej firmy. Następnie eksperci z dziedziny spawalnictwa przeprowadzają testy i dobierają parametry odpowiednie do spawania dostarczonego detalu. Kolejną kwestią jest wykonanie koncepcji narzędzia uwzględniające odpowiednie zorientowanie i mocowanie elementów. Efektem prac jest wykonanie schematu stanowiska i zaprojektowanie narzędzia do procesu robotyzacji. W przypadku wykonywania elementów do stanowiska współpracujemy z podwykonawcami gwarantującymi uzyskanie wysokiej dokładności przedmiotu.

Montaż

Zakończenie prac związanych z zaprojektowaniem stanowiska i wykonaniem elementów narzędzia. Połączenie ze sobą gotowych elementów stanowiska w miejscu docelowym.

Wstępny etap montażu stanowiska wykonujemy w siedzibie naszej firmy. Następnie przeprowadzamy testy poprawnego funkcjonowania poszczególnych elementów wykonawczych. Po wyeliminowaniu istniejących błędów działania i uzyskaniu poprawności działania elementów względem kodu programu możliwy jest montaż docelowy u klienta. Najważniejszym etapem prac jest odpowiednie spozycjonowanie elementów stanowiska. Następnie stanowisko zostaje wygrodzone elementami mechanicznymi np. osłony i elektrycznymi np. kurtyny świetlne. W zbudowanym stanowisku zostają zamocowane elementy sterujące np. przyciski i elementy sygnalizacyjne np. wieże sygnalizacyjne. Elementy elektroniczne zostają umieszczone i zabezpieczone, we wcześniej wykonanej szafie sterowniczej. Pracujemy zawsze z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz dysponujemy pełnym zapleczem narzędzi niezbędnych do montażu urządzeń.

Programowanie

Programowanie zrobotyzowanego stanowiska w specjalnym oprogramowaniu narzędziowym robota (off-line). Modyfikacja kodu programu. Praca z robotem w trybie on-line.

Tekstowe metody programowania robotów przemysłowych umożliwiają tworzenie oprogramowania dla robotów i budowy stanowisk zrobotyzowanych bez fizycznego uczestnictwa rzeczywistego urządzenia w tym procesie. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie modyfikacje oprogramowania w już pracującym na linii produkcyjnej robocie nie wymagają zatrzymania produkcji. Zaawansowane narzędzia programistyczne ułatwiają programowanie skomplikowanych, złożonych programów, a przy tym zapewniają tworzenie dokumentacji programu. Metody nietekstowe, które są pierwotnymi metodami programowania robotów, polegają na „pokazywaniu” przez operatora robotowi określonego ruchu, który następnie jest przez robota zapamiętany i odtwarzany. Wyróżniamy w tej grupie oprogramowanie ręczne oraz oprogramowanie przez nauczanie, które obecnie jest najczęściej wykorzystywane do programowania określonych czynności. Ten typ programowania może być realizowany trzema sposobami: bezpośrednio (operator ręcznie ustala pozycję manipulatora), przy użyciu modelu robota (operator ustawia określone czynności najpierw na modelu, które są następnie przenoszone przy pomocy oprogramowania do robota docelowego) oraz pośrednio, najczęściej przy użyciu panelu programowania.

Uruchamianie

Zakończenie etapu testowania zrobotyzowanego stanowiska oraz definiowania parametrów spawania. Szkolenie operatora stanowiska.

Uruchomienie jest finalnym etapem pracy nad projektem. Poprzedza go testowanie zrobotyzowanego stanowiska przez pracowników naszej firmy. Testy opierają się na pracy z docelowymi elementami produkcyjnymi w celu wyeliminowania wszystkich możliwych błędów działania stanowiska. Podczas prac ważną kwestią jest również efekt procesu spawania detalu. Parametry zdefiniowane w centrum testowym należy zweryfikować i jeśli to konieczne zmodyfikować w warunkach rzeczywistych. Po zakończeniu prac projektowych oferujemy szkolenie operatora stanowiska. Na szkoleniu przedstawiamy proces spawania detalu, omawiamy poszczególne funkcyjności przycisków oraz elementów sygnalizacyjnych stanowiska. Ponadto zaznajamiamy operatora z programowaniem oraz poruszaniem robotem i innymi elementami wykonawczymi stanowiska. Wiedza przekazywana jest przez ekspertów z dziedziny spawania i robotyzacji. Oferujemy możliwość dopasowania terminu i treści szkolenia do potrzeb i wiedzy klienta. Po ukończeniu procesu szkolenia operator otrzymuje pomoce naukowe: drukowany podręcznik szkoleniowy i drukowaną instrukcję stanowiska.